2017-10-12

Futsalskolan

Texterna nedan är hämtade från Ove Holmbergs bok Boken om futsal. Boken i sin helhet finns att köpa här.

Historia

För att förstå futsal så är det viktigt att vi kan dess historia och ursprung. Med kunskap om historien så förstår du lättare futsals möjligheter och utmaningar. Futsal är en av världens snabbast växande sporter. I Italien finns det fler futsalutövare än det finns fotbollsspelare. I Finland har futsal spelats under Finska fotbollsförbundet sedan 1980-talet. I Brasilien spelar alla futsal tills de blir juniorer och övergår då eventuellt till fotboll. I Spanien drar deras serie överfulla hus. Listan kan göras lång på länder som organiserat utövar futsal.

Efter fotbolls-VM i Uruguay 1930 så uppstod ett sug att spela fotboll bland ungdomarna i Montevideo. Pastorn tillika professorn på universitetet Uruguyan YMC, Mr. Juan Carlos Cerani Gravier, uppfann då fotbollsvariant som skulle passa de många små ytorna som fanns i staden på bakgårdar och lekplatser. Han blandade reglerna från fotboll, basket, handboll och vattenpolo och kallade sporten Futebol de Salão (fotboll inne). Historien berättar dock inte varför detta namn valdes då det förmodligen handlade om spel utomhus till stora delar.

I Sydamerika växte sig sporten stor under årtionden och 1956 skrevs den första regelboken av brasilianarna Habib Maphuz och Luiz Gonzaga of Oliviera Fernandes på universitetet A.C.M i São Paulo. Sporten spelades enbart i Sydamerika men med sjöfarare spreds sporten snart till Spanien och Portugal.

Regler

Bollen

Bollen är anpassad för snabbt tekniskt spel utmed golvet och främjar inte höga bollar. Bollen skall vara mellan 62-64 cm i omkrets och studsa mellan 50-65 cm om släppt från 2 meters höjd, ungefär till knäet. En fotboll studsar dubbelt så högt, till midjan. Vikten skall vara mellan 420-440 gram. Ytan bör vara anpassad för underlaget så lite friktion uppnås. Många av hallarna har plastgolv och då blir det långsamt spel om man inte har en snabb boll. Jag ger bollen ett eget kapitel nedan eftersom den är mycket viktigt för ett bra spel.

Planen

Sarg är till för de som inte har teknik att hålla bollen på planen eller barn. Vi spelar med sidlinjer och tillämpar inspark om bollen mot förmodan rullar ut. Planen är som en handbollsplan (40*20) med handbollsmål (2*3). Dock har domare riktigt svårt att fatta var tio meter är då det oftast inte är utmärkt. Tips: utgå från handbollens streckade niometerslinje och ta ett stort steg så hittar du tiometerspunkten. Vi förordar träparkett då spelet blir snabbare. Underlaget är helst träparkett men vanligast är gummigolv här i Sverige. Vi utvecklar fler tankar kring planens utformning senare.

Matchtiden

Matchtiden är 2*20 minuter effektivt tid och vi stoppar klockan när bollen är död. Denna matchtid kan kortas ned om man har svårt att hinna med under t.ex. cuper. Ändrar man matchtiden måste man samtidigt justera antalet ackumulerade frisparkar innan det blir en 10-metare (se nedan). Min rekommendation är att inte ha mindre än 15 minuters rullande speltid per match för att gynna taktiken som annars lätt blir till förmån för icke taktiskt kunniga lag, som kan sparka bort bollen för att få tiden att gå.

Målvaktens spel

Efter att målvakten vidrört bollen får denne inte delta i anfallet igen förrän bollen vidrört en motståndare. Detta gör att bakåtpassningar inte kan ske och att anfallen blir snabba och vi tvingas till rörlighet. Målvakten får endast ha bollen max 4 sekunder på egen planhalva. När han går över halva får han vara med i spelet som en vanlig utespelare. Vi har ett eget kapitel om målvaktens spel senare i boken.

Kort

Varningar och utvisningar tillämpas ala utomhusfotboll och främjar juste spel. Vid grova förseelser eller ett andra gult kort blir spelaren utvisad resten av matchen. Straffet drabbar endast laget i 2 minuter varvid ersättare får inträda i spelet. Spelaren är utvisad resten av matchen.

10 metare

Eller den ”ackumulerade frisparken” är en frispark utan mur från 10-meterspunkten som man lätt hittar genom att mäta en meter från den streckade 9-meterslinen i handboll. Detta straff tilldelas ett lag när motståndarna dragit på sig sin sjätte, sjunde osv. direkta frispark i respektive halvlek. I andra halvlek nollställs dessa.

Om förseelsen sker närmare än 10 meter från målet så får 10-metaren läggas från den position där förseelsen inträffade. Dock inte inom straffområdet då den flyttas ut till straffområdeslinjen. Målvakten får stå minst 5 meter från bollen.

Observera att man inte räknar in indirekta frisparkar i denna räkning. Med andra ord när domare har handen uppe har han ansett regelbrottet inte varit av fysisk karaktär och dömt indirekt frispark. T.ex. glidtackling utan kontakt, olämpligt uppträdande, för många spelare på banan etc.

Glidningar

Internationell futsal spelar vi på futsalgolv som är snabba. Där är glidningen en viktig ingrediens. Men det är inte tillåtet att glidtacklas. Notera ordet som består av två delar; glid och tackla. Att glida utmed golvet i futsal för att täcka skott och att rädda bollen från att gå ut över linjen är delikatesser. Men att samtidigt ha kroppskontakt är inte tillåtet – då blir det en glidtackling.

Det finns tre sorters ”glidningar”

  • Glidningar för att ta bollen eller täcka skott är delikatesser.
  • Glidtackling för att ta bollen där motståndaren hindras i sin löpning, utan kroppskontakt ger indirekt frispark.
  • Glidtackling för att ta bollen från motståndare med kroppskontakt ger direkt frispark.

Screening

Med screening menar vi att ”avskärma” icke bollinnehavande spelare från att delta i spelet. Obstruktion som det hette i den gamla fotbollsregelboken. Våra futsalregler bestraffar detta med indirekt frispark men faktum är att det är en viktig del av futsalspelet hämtat från basket och handboll där det är tillåtet. Jag kallar det en delikatess när det sker osynligt och inövat. T.ex. på hörnor där det är mycket trafik i straffområdet. Regeln i futsal säger här att man inte får avsiktligt hindra en motspelares förflyttning när bollen inte spelas. Dock kvarstår fakta – domarna släpper detta vid internationell futsal och då måste vi i Sverige lära oss av detta.

Se mer om regler här: https://www.youtube.com/watch?v=eNSnssvo3sI

Positioner

Målvakt

Bra utkast och speluppfattning är viktigast för målvakten medan luftspelet är oviktigt om man jämför med fotboll. Målvakt i futsal kan man vara på två sätt. Dels den traditionella rollen att ”vakta målet” men också som en aktiv utespelare – målvaktsspelare. Målvaktens grundposition är inom straffområdet men om bollen är djupt inne i motståndarnas planhalva, t.ex. vid hörna, så lyfter denne upp till tiometerspunkten.

En flygande målvakt är med i spelet ute. Denne ska inte bara ”vakta målet” utan även delta i anfallet. Den flygande målvakten strävar efter att vara med i anfallet för att skapa ett numerärt överläge. Notera att denne måste ta sig över halva planen för att få delta i anfallet på grund av regeln som hindrar tillbakaspel. Den flygande målvakten är inte detsamma som en joker (se nedan) som byter med målvakten. Den flygande målvaktens grundposition är i mittcirkeln av planen.

Joker

En joker är en utespelare som tar på sig en målvaktströja i syfte att byta med målvakten och vara med i anfallet. Detta är ett effektivt sätt att skapa ett numerärt överläge men rekommenderas endast om man har tränat mycket på detta. Annars är det lätt att det blir mål bakåt istället. En joker är inte detsamma som en flygande målvakt. En jokers grundposition är vid sidlinjen, nära mittlinjen och vår avbytarbänk.

Pivot

Pivot (uttalas pivå) är en spelare som har position längst fram i vår anfallsriktning med uppgift att ta emot bollen och hålla den i anfallsposition tills vi har lyft upp laget. Att jämföra med en target player i fotboll. En bra pivot är stark och kan hålla ifrån sig sin markering med ryggen. Pivoten möter bollen och släpper den ut på kanterna eller håller i tills vi kommit upp i banan. En pivots grundposition är vid motståndarnas tiometerspunkt.

Libero

Det engelska ordet defender som används i futsal vill jag inte använda. Översatt skulle det bli försvarare och det ger oss bara ett mentalt hinder för att vara med i anfallet. Inte heller det portugisiska som är fixo och som utstrålar statiskhet. Jag har därför valt ordet det gamla hederliga ordet libero för att benämna en spelare som har en defensiv utgångsposition och som styr spelet bakifrån. Libero betyder fri roll och det är precis det som vi vill vår libero ska ha och gå fram i anfallet som omarkerad spelare. Vår libero är lagets bollsäkraste spelare och har goda ledaregenskaper. Liberon och pivoten skall ha ett bra samspel så att liberon vågar gå framåt omarkerad. Liberons grundposition är i anfall vid planens mittcirkel.

Vinge

Högervingen och vänstervingen är spelare som har en utgångsposition på kanten med uppgift att bredda spelet och komma runt på kanterna men även ha en stor rörlighet och är ansvarig för att skapa de ytor som i anfallets början inte finns. Vingen är lagets smartaste spelare och jobbar i det tysta för laget. Endast ett vant futsalöga kan se skönheten i vingens löpningar. Vingen är ofta den spelare som gör målet, frispelad vid den bortre stolpen. Vingens grundposition är utmed ena sidlinjen.

Här kan du se mer om dessa positioner: https://www.youtube.com/watch?v=iGwLpDCsj44